ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ตังเอ็ง
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
55 ถนน ศรีจันทร์
ตำบล ตลาด
อำเภอ เมืองจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22000
โทรศัพท์ :
039-311470
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ป1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-