ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ตากสินทิพย์เทคโนโลยี จันทบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
60 หมู่ที่ 4 ถนน จันทบุรี-สระแก้ว
ตำบล ปัถวี
อำเภอ มะขาม
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22150
โทรศัพท์ :
039-361088
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช
เว็บไซต์โรงเรียน :
-