ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เตรียมศึกษาสอยดาว
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
399 หมู่ที่ 1 ถนน จันทบุรี-สระแก้ว
ตำบล ทรายขาว
อำเภอ สอยดาว
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22180
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ม6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-