ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
199 หมู่ที่ 3
ตำบล บางกะจะ
อำเภอ เมืองจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22000
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ปวช-ปวส
เว็บไซต์โรงเรียน :
-