ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
58 หมู่ที่ 1 ถนน ริมน้ำ
ตำบล จันทนิมิต
อำเภอ เมืองจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22000
โทรศัพท์ :
039-312396
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ม6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-