ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เขมภัทร์ศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
47/15 หมู่ที่ 3
ตำบล ท่ามะกา
อำเภอ ท่ามะกา
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
71120
โทรศัพท์ :
034541783
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-