ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ศิริวิทยานุบาล
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
616/1 ถนน แสงชูโต
ตำบล ตะคร้ำเอน
อำเภอ ท่ามะกา
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
71130
โทรศัพท์ :
034561707
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-