ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน ถาวรวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
(บริเวณวัดถาวรวราราม) ถนน เจ้าขุนเณร
ตำบล บ้านเหนือ
อำเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
71000
โทรศัพท์ :
034511679
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-