ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน หมู่บ้านเด็ก
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
16/1 หมู่ที่ 2 ถนน ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์
ตำบล วังด้ง
อำเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
71190
โทรศัพท์ :
034516765,
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ป1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-