ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลค่ายสุรสีห์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
286 หมู่ที่ 1
ตำบล ลาดหญ้า
อำเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
71190
โทรศัพท์ :
034635568
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-อ3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-