ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เอกภาพศาสน์วิชญ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
74/11 ซอยเอกภาพ ถนน เพชรเกษม
ตำบล ทรายขาว
อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81170
โทรศัพท์ :
075642075
โทรสาร :
075642076
ระดับชั้น :
ม1-ม6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-