ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน วุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
170 หมู่ที่ 3
ตำบล เกาะลันตาน้อย
อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81120
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ม1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-