ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บำรุงศาสน์ควนโอ
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
73 หมู่ 5
ตำบล อ่าวลึกน้อย
อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81110
โทรศัพท์ :
087-967842
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-