ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สกุลศาสน์วิทยากระบี่
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
37/ หมู่ที่ 2
ตำบล คลองหิน
อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81110
โทรศัพท์ :
075-618143
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-