ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สันติธรรมอิสลาม
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
86 หมู่ที่ 2
ตำบล ห้วยน้ำขาว
อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81120
โทรศัพท์ :
084-197199
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-