ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน เทคนิคพณิชยการนครกระบี่
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
150 ถนน เพชรเกษม
ตำบล กระบี่น้อย
อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81000
โทรศัพท์ :
075622413,
โทรสาร :
ระดับชั้น :
ปวช.,ปวส.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-