ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน กระบี่โปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
500 หมู่ 6 ถนน ริมคลองชลประทาน
ตำบล เหนือคลอง
อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81130
โทรศัพท์ :
075-691888
โทรสาร :
ระดับชั้น :
ปวช.
เว็บไซต์โรงเรียน :
-