ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อิศรานุสรณ์
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
91 ถนน กระบี่
ตำบล ปากน้ำ
อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81000
โทรศัพท์ :
075611230
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
อ1-ป6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-