ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน พัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
196 หมู่ที่ 3
ตำบล คลองยาง
อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81120
โทรศัพท์ :
0-9144-051
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ม1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-