ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน สันติวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
3 หมู่ที่ 4
ตำบล อ่าวลึกน้อย
อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81110
โทรศัพท์ :
06-2894096
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ม1-ม3
เว็บไซต์โรงเรียน :
-