ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน มุสลิมวังทองวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษา :
-
ที่อยู่ :
70 หมู่ที่ 4
ตำบล คลองเขม้า
อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
81130
โทรศัพท์ :
075691756-
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
ม1-ม6
เว็บไซต์โรงเรียน :
-