ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่ ถนน สนามบิน


จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
711017
โทรสาร :
053716690
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-