ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านน้ำลัด
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่3 ถนน เชียงราย-แม่ยาว
ตำบล ริมกก
อำเภอ ตำบล ริมกก
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57100
โทรศัพท์ :
713616
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-