ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านโป่งพระบาท
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่6
ตำบล บ้านดู่
อำเภอ ตำบล บ้านดู่
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57100
โทรศัพท์ :
776116
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
http://61.19.32.116/105