ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านโป่งน้ำตก
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่7 ถนน ทางหลวงสาย 1151
ตำบล บ้านดู่
อำเภอ ตำบล บ้านดู่
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57100
โทรศัพท์ :
702593
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-