ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลเชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่2 ถนน อุตรกิจ
ตำบล เวียง
อำเภอ ตำบล เวียง
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
711371
โทรสาร :
053744279
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
www.anubancr.ac.th