ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านนางแลใน
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่7
ตำบล นางแล
อำเภอ ตำบล นางแล
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57100
โทรศัพท์ :
706050
โทรสาร :
053706050
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-