ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่10 ถนน พหลโยธิน
ตำบล นางแล
อำเภอ ตำบล นางแล
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57100
โทรศัพท์ :
705605
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
http://61.19.31.116/tem