ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่3 ถนน พหลโยธิน
ตำบล ท่าสุด
อำเภอ ตำบล ท่าสุด
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57100
โทรศัพท์ :
787212
โทรสาร :
053787212
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
http://61.19.32.116/106