ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่2
ตำบล รอบเวียง
อำเภอ ตำบล รอบเวียง
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
716115
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
http:/61.19.32.116/1125