ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านป่ายางมน
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่5 ถนน ห้าแยกพ่อขุน-เวียงชัย
ตำบล รอบเวียง
อำเภอ ตำบล รอบเวียง
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
742636
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-