ฐานข้อมูลโรงเรียนไทย ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เว็บไซต์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :
โรงเรียน บ้านปางขอน
เขตพื้นที่การศึกษา :
สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่ :
หมู่7
ตำบล ห้วยชมภู
อำเภอ ตำบล ห้วยชมภู
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57000
โทรศัพท์ :
609113
โทรสาร :
-
ระดับชั้น :
-
เว็บไซต์โรงเรียน :
-